* About SGOKI *

*** Center for Global and Comparative History of Ideas (Senter for global og komparativ idéhistorie, SGOKI) is an Oslo-based, non-commercial cooperative founded in April 2015 ***

Dedicated to the study of cross-cultural connections and global
interconnectedness, SGOKI is led by the global historian of ideas (cand.philol. thesis on the pragmatism of Robert Nozick in the 1990s), author (four non-fiction books), Aeon writer,  contributor to journals and to the Blog of the American Philosophical Association (APA), former Al Jazeera English columnist (2004-05), and the former editor-in-chief of Norway weekly magazine Ny Tid (2005-2015), Dag Herbjørnsrud (link to English Wiki). (Link to free press photo at WikiCommons. Credit: Sebastian Dahl.) In the summer of 2019, Herbjørnsrud joined the Editorial Review Board of the book series «Global Epistemics» by Rowman & Littlefield/Gloknos (UK).

The chairman of SGOKI’s board is the scholar Narpinder Singh. More info on our English page. General contact info for SGOKI: kontakt@sgoki.org

E-mail for Herbjørnsrud: dag@sgoki.org. Phone: +47 916 95 196

Google Scholar ORCID: orcid.org/0000-0003-1356-0368

Twitter: @DagHerbjornsrud Facebook: dag.herbjornsrud

The SGOKI project’s first published book is (translated title) «Global Knowledge. Renaissance for a new Enlightenment» (Norwegian: Globalkunnskap. Renessanse for en ny opplysningstid), 510 pp, published in Norwegian at Scandinavian Academic Press, 2016. Second edition: Oct 2018. Coverage in Norw.) The second book is a conversation with the social anthropologist Thomas Hylland Eriksen on vital topics of the past and present (Res Publica, 2019). One of the later book projects is The Hatata Inquiries (De Gruyter, 2023), African rationality philosophy from the 17th century.

Herbjørnsrud’s Aeon essay regarding women philosophers of the Global South entered the reading list of introduction to philosophy at Georgetown University, Washington DC, in the spring of 2019. His text on the Battle of Vienna (1683) and right-wing terror is quoted by The Washington Post’s foreign reporter, Ishaan Tharoor. The essay on the African Enlightenment is translated into the main languages of Brazil, Italy, Norway, and Iran.

Regarding translation rights or supporting SGOKI: kontakt@sgoki.org

The SGOKI projects have received support from The Norwegian Arts Council, The Freedom of Expression Foundation (Fritt Ord), and the Committee for Higher Education in Norway.

SGOKI on Twitter: @Globalkomparativ

SGOKI on Facebook: Senter for global

More info: SGOKI’s English page: www.sgoki.org/no/english/

In Norwegian:

Senter for global og komparativ idéhistorie (SGOKI) har som mål å formidle kunnskap om grenseoverskridende (globale) forhold på en sammenlignende (komparativ) måte.

Fra vedtektene: «Samvirkeforetaket SGOKI skal med et idéhistorisk perspektiv drive forskning, formidling og utadrettet virksomhet angående globale og komparative forbindelser i fortid, nåtid og potensiell framtid.»

Initiativtager er idéhistoriker Dag Herbjørnsrud. Siden oppstarten våren 2015 har SGOKI-tiltaket medført blant annet boken Globalkunnskap. Renessanse for en ny opplysningstid (Scandinavian Academic Press, 2016, 2. utg. 2018: 510 sider) og skapt internasjonal oppmerksomhet:

SGOKI-grunnlegger Herbjørnsrud har hatt noen av verdens mest delte tekster i magasinet Aeon. Essayet «The African Enlightenment«, fra desember 2017, er oversatt til både portugisisk (Brasil), persisk (Iran) og italiensk (Italia). Teksten om kvinnelige filosofer fra det globale sør ble våren 2019 pensum på introduksjonskurset i filosofi på Georgetown University, Washington DC. Essayet om 22. juli og Wien-slaget i 1683 er blitt omtalt i The Washington Post.

Tekstene har medført at Herbjørnsrud er blitt invitert til å holde foredrag feks. på Martin Luther-universitetet i Halle, Tyskland, samt på Berlinfestivalen i 2019.

I Norge medførte Herbjørnsruds kritikk 5. desember 2018 at rasismeartikkelen i Store norske leksikon ble totalt omskrevet 15 dager senere (noe den også ble etter Herbjørnsruds kritikk i 2002). Herbjørnsruds tekst på Forskning.no høsten 2018 medførte av kvantefysikkpensumet på Universitetet i Oslo endres, slik at indiske Satyendra Nath Bose krediteres korrekt ifht Einstein.

Ønsker du å støtte SGOKIs arbeid? Ta kontakt på kontakt@sgoki.org eller send ditt bidrag via Vipps-nr. 563108.

Se vår Vipps-meny med tilbud på boken Globalkunnskap, andre bøker og årsabonnement (søk etter etter nr. el. SGOKI, holder med «sgo» el. «idé»).

ANSVARLIG

Dag Herbjørnsrud

Bakgrunn: Idéhistoriker (cand.philol.), hovedoppgave om den senere Robert Nozick og nyere filosofisk pragmatisme. Skriver for Aeon, Dagbladet m.m.

Bøker:

Herbjørnsrud har siden 2017 skrevet fast for det internasjonale kvalitetsmagasinet Aeon og for Dagbladets Ideer-sider. Stipendkomitémedlem i Norsk faglittær forfatterforening (2017-2020).

Tidligere: Skribent/bokanmelder i Morgenbladet (1993-95), journalist/kommentator/reportasjeleder i Aftenposten (1995-2005). Ansvarlig redaktør/adm. dir. i ukeavisa/ukemagasinet Ny Tid (2005-2015, hovedaksjonær 2014-15). Skribent for Information (DK) (1993-94), redaktør av Informasjonsbladet ved Senter for Høyere Studier (1995-96) og kommentator for Al-Jazeeras engelske nettsider (2004-05).

(Presse: Link til gratis Wiki-bilde)

Kontakt: dag@sgoki.org Tlf: + 47 916 95 196

Formålet til Senter for global og komparativ idéhistorie (SGOKI):

«Samvirkeforetaket SGOKI skal med et idéhistorisk perspektiv drive forskning, formidling og utadrettet virksomhet angående globale og komparative forbindelser i fortid, nåtid og potensiell framtid.

Foretaket har til hensikt å fremme økt kunnskap i befolkningen og bidra til den offentlige debatt….

Foretaket har som mål å knytte bånd på tvers av ulike statsgrenser, språkgrupper, kulturinndelinger eller andre forestilte fellesskap.»

(Fra vedtektene, 06.04.2015)

LOGO: Inkludert i SGOKIs logo er en gjengivelse av Pangaia-kontinentet, slik det er antatt at det så ut for omtrent 200 millioner år siden.

[wd_contact_form id=»3″]

SHARE THIS: