Palestina & Israel: Nye perspektiver

Torsdag 30. november (kl. 18:30-20:00) holder idéhistoriker Dag Herbjørnsrud Teams-forelesningen «Det du ikke får vite fra medienes Gaza-dekning: Om jøder, muslimer og kristne i Palestina før Israel».

Påmelding: visdomsspirer@gmail.com eller DM på Messenger/SMS.

Kan du også trenge en tenkepause etter alt som har skjedd de siste ukene? Velkommen til et PowerPoint-foredrag av Herbjørnsrud om hvordan muslimer hjalp jøder mot nazistene under andre verdenskrig, om hva som sto i Palestinas aviser, om palestinerne syn på britenes utpekte «mufti» (Muhammad Al-Husseini), m.m.

Spørsmål og samtale i etterkant.

«Tenkepausen» er et nytt tilbud for å bedre kunnskapsgrunnlaget i det skandinaviske ordskiftet. Arrangementet har sitt navn etter filosofen Ånund Haga (1943–2023), kjent for sindige tenkepauser.

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/329667509608167

BAKGRUNN: Les mer i Herbjørnsruds to artikler:

1) «Muslimer hjalp jøder mot nazistene»: www.vg.no/nyheter/meninger/i/m69qPg/svarer-alf-r-jacobsen-muslimer-hjalp-joeder-mot-nazistene

2) «Vrengebildet av «muftien», muslimene og nazismen lever videre»: www.vg.no/nyheter/meninger/i/kagBr9/vrengebildet-av-muftien-muslimene-og-nazismen-lever-videre

SHARE THIS: