TV 2 beklager til Fartein Horgar, Camara Lundestad Joof, Irene Kinunda Afriyie og Dag Herbjørnsrud angående Holberg som slavehandler: Medier24 dekker medieros

TV 2 retter og beklager om Holberg og slavehandel:

Teksten «Holberg var ikke slavehandler«, av Marianne Solberg, ble publisert 15. juni 2020 av Norsk Shakespearetidsskrift. Neste dag ble teksten viderebragt av TV 2 og en egen versjon ble publisert som Klassekampen-kronikken «Holberg og slavehandlen«. Tekstene påstår at bl.a. Fartein Horgar, Irene Kinunda Afriyie, Stian Bromark og Dag Herbjørnsrud har omtalt Ludvig Holberg som «slavehandler».

De uriktige opplysningene ble 23. juni 2020 rettet og beklaget av TV 2:

«TV 2 retter og beklager til Horgar og Herbjørnsrud om Holberg og slavehandel«

«TV 2 beklager feil i tekst om Ludvig Holberg.

I en tidligere versjon av debattinnlegget «Holberg var ikke slavehandler» publisert på TV2.no 16.06.2020 ble det hevdet at forfatter Fartein Horgar «i mange år har fortalt at Holberg var slavehandler». Dette er feil, og nå fjernet fra teksten.

Det ble i innlegget også hevdet at boken Norge – Et lite stykke verdenshistorie (2005) av Dag Herbjørnsrud og Stian Bromark omtalte Holberg som «slavehandler», og at denne boken videreførte denne misforståelsen. Dette er feil, og nå fjernet fra teksten.

TV 2 beklager overfor Horgar og Herbjørnsrud.»

I tillegg: TV 2s versjon av «Holberg var ikke slavehandler» opplyser nå i intro til teksten:

«TV 2 retter og beklager:

Etter publisering av den opprinnelige teksten, er det gjort fire rettelser:

I opprinnelig versjon sto det at BT-spaltist Irene Kinunda Afriyie hadde uttalt seg om Holberg, dette er feil.

Det ble vist til at forfatter Fartein Horgar i flere år hadde fortalt at Holberg var «slavehandler», dette er feil.

Det ble i innlegget også hevdet at boken Norge – Et lite stykke verdenshistorie (2005) av Dag Herbjørnsrud og Stian Bromark omtalte Holberg som «slavehandler», og at denne boken videreførte denne misforståelsen. Dette er feil.

Det er feil at Dagbladet-spalten som det ble vist til i første versjon av denne teksten omtaler Holberg som «slavehandler» – det står at han investerte formuen sin i et slavekompani.

TV 2 beklager.«

Oppslag hos Medier 24 om Facebook-post

NB! Ytterligere utdypning av de faktiske forhold angående Holberg og slavehandelen kan fås i Klassekampen-kronikken 19.06.20, «Stans hvitvaskingen«.

Da Herbjørnsrud i et Facebook-innlegg 26. juni ga ros til TV 2 for faktarettelsene, publiserte Medier24 samme dag artikkelen «TV 2 beklaget faktafeil – blir hyllet: – Dette gir håp for norske medier»

Ingress hos M24: «– Hvis vi gjør en feil, så må vi være åpne om det, svarer TV 2s desksjef.«

Brødtekst: «TV 2 la seg onsdag langflat og beklaget feil i en publisert tekst om Ludvig Holberg.

Bakgrunnen var et debattinnlegg av Marianne Solberg, der det feilaktig ble hevdet at forfatterne Dag Herbjørnsrud og Fartein Horgar har kalt Holberg for en slavehandler.

Debattinnlegget ble først publisert 16. juni, men TV 2 avpubliserte 21. juni og republiserte ny versjon 22. juni, samt en egen «TV 2 retter og beklager»-artikkel.

Det fikk Herbjørnsrud til å hente frem superlativene på sin Facebook-side, der han blant annet skriver at TV 2 «fremstår som et forbilde for norsk presse».

– Styrker sin troverdighet

Den tidligere Aftenposten-journalisten og Ny Tid-redaktøren utdyper overfor Medier24:

– Dette gir håp for de norske mediene. Slike rettelser er med på å heve troverdigheten og tilliten. Hvis alle gjorde som TV 2 så ville mye vært gjort. Ved å rette faktafeil, så styrker TV 2 sin troverdighet – den svekkes ikke, sier Herbjørnsrud.

Og legger til:

– Alle kan gjøre feil, men bare de gode innrømmer det og retter. Både Gandhi og Martin Luther King gjorde sine feil. Da bør også norske medier kunne innrømme sine tabber, sier han.

Herbjørnsrud sier han selv har erfaringer med hvor langt inne det ofte sitter for redaksjoner å innrømme feil. 

– Problemet er ikke at man gjør en feil, men at man prøver å skjule det eller nekte for det. Etter mine ti år i Aftenposten, så har jeg litt bakgrunn og erfaring med det, sier han.

– Jeg forstår hvordan redaksjonene tenker. Men retting og beklagelse er altså ikke et tegn på svakhet. Det viser styrke. Det viser at man både har selvtillit, integritet og setter sin egen troverdighet høyt, sier Herbjørnsrud.

TV 2: – Viktig å være transparente

Han trekker spesielt frem TV 2s desksjef Ida Falch-Olsen, som selv tok kontakt med Herbjørnsrud tidligere denne uken.

Falch-Olsen er glad for tilbakemeldingene.

– Vi synes det er hyggelig at de som opplever å bli urettmessig behandlet også opplever at TV 2 rydder opp. Det er også formålet vårt, sier hun til Medier24.

Falch-Olsen forteller at feilretting står høyt på agendaen i TV 2.

– Dette er noe vi diskuterer mye i TV 2. Vi har også jobbet frem en guide for hvordan vi skal rette og beklage. Det er viktig for oss å være transparente, sier hun.

– Det handler om tilliten som brukerne skal ha til oss. Hvis vi gjør en feil, så må vi være åpne om det. Det er det vi som journalister forventer av andre også. Det må gå begge veier, sier Falch-Olsen.

Den aktuelle artikkelen var ikke et journalistisk produkt, men et innsendt debattinnlegg.

Falch-Olsen understreker likevel at rette-prosedyren er den samme.

– Det er vi som publiserer teksten og som må kontrollere den. Når man ikke har kontrollert godt nok, så må man være åpne om det, sier hun. 

– Hvorfor kontrollerte dere ikke denne teksten godt nok?

– Vi stolte på forfatteren og det gikk nok litt for fort. Det var en rutinesvikt. Vi burde ha sjekket grundigere og bedt om tydeligere referanser. Det er ene og alene vårt ansvar, sier Falch-Olsen.

****

URL med TV 2s beklagelse:

https://www.tv2.no/a/11513001/

«TV 2 retter og beklager til Horgar og Herbjørnsrud»: Forsiden til TV 2 på dagtid 23. juni 2020.
SHARE THIS: