Ga råd om korona, fjernet «muslimsk hilsen»: Ullevål sykehus beklager

31. mars 2020 beklager Ullevål universitetssykehus (OUS) at de 6. mars 2020 fjernet bildene av to kvinnelige helseansatte som hilste med hånden til hjertet. Bildet var opprinnelig fotografert og lagt ut på sykehusets Facebook-sider for å vise hvordan man kan hilse for å forhindre smitte av koronaviruset (COVID-19, corona), isteden for å håndhilse.

Beklagelsen kommer i Utrop-innlegget «Beklager at bildet ble fjerna» fra sykehusets informasjonsdirektør Børge Einrem. Bakgrunnen for beklagelsen er Utrop-kommentaren «Høyreekstrem smitte øker faren for koronavirus» (14.03.), skrevet av samfunnsanalytiker og SGOKI-grunnlegger Dag Herbjørnsrud.

EINREMS KOMMENTAR 31.03.2020:

«I et Utrop-innlegg den 14. mars kritiserer Dag Herbjørnsrud Oslo universitetssykehus for at vi skal ha latt oss presse av høyreekstreme til å fjerne et bilde av to kvinner som hilste med handa til hjertet fra Facebook-sida vår. Jeg har ingen problemer med å se at det som skjedde 5. -7. mars kan oppfattes slik. Det er bare å beklage.

Som enhver aktør på sosiale medier, og spesielt som en stor offentlig institusjon, er vi nødt til å følge med på kommentarfeltene. Spørsmål skal besvares og overtramp modereres.

Da vi, for å oppfordre til å ikke håndhilse, la ut en bildeserie med andre høflige og verdige måter å hilse på, var det særlig bildet av de to kvinnene som hilste med handa til hjertet som fikk oppmerksomhet i kommentarfeltet, av både positiv og negativ art. Kommentarfeltet fikk imidlertid etter hvert så mange innlegg som måtte modereres, at man til slutt valgte å slette hele posten. Det var et uheldig valg. Og da bildeserien seinere ble lagt ut på ny uten bildet med handa til hjertet, gikk det fra vondt til verre, og befesta det inntrykket Herbjørnsrud kritiserer oss for. Dette ga et svært uheldig signal, og det beklager jeg. Det blei tatt noen kjappe valg i en oppheta situasjon som vi gjerne skulle vært foruten.

Oslo universitetssykehus tar helt klart avstand fra hatefulle ytringer. Vi skulle stått i stormen og moderert kommentarfeltet slik vi normalt gjør. Og når vi først sletta den opprinnelige posten, og skulle legge den ut på nytt, så skulle vi selvsagt lagt ut akkurat de samme bildene en gang til.

Jeg vil til slutt legge til at bildeserien fikk svært god mottakelse både internt og eksternt. Den har vært med på å bevisstgjøre oss alle på at vi gjennom små grep kan redusere smittespredninga, og likevel omgås de menneskene vi møter på en verdig måte.»

UTDRAG FRA HERBJØRNSRUDS KOMMENTAR 14.03.20:

«Sist fredag, 6. mars, informerte Ullevål universitetssykehus (OUS) om helsefarene ved at man håndhilser, spesielt nå som faren for korona-spredning er akutt. Sykehuset la nemlig kl. 12:10 på ettermiddagen ut denne meldingen på Facebook:

«Det finnes mange måter å hilse på – som er både høflig og hyggelig – og som ikke sprer smitte. Et enkelt hei, et bukk eller et vink i stedet for et håndtrykk eller en klem er et viktig bidrag i kampen mot coronasmitten. Nå rådes spesielt helsepersonell og andre i sykehuset til ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen.»

Ett av bildene vedlagt var av to kvinnelige sykepleiere – for øvrig blonde og hvite – som hilste ved å legge hånden til hjertet, på «muslimsk vis». Dette ble imidlertid for mye for enkelte «gode nordmenn», som de liker å kalle seg. Det ble startet en kampanje for å hetse og skjelle ut sykehuset for å ha vist en smittehindrende og muligens livreddende hilsemetode.»

Og det var faktisk denne metoden Ullevål universitetssykehus også valgte sist uke, fredag 6. mars: Sykehuset lot høyreekstreme styre helserådene fra det offentlige til publikum. For etter noen timer fjernet nemlig Ullevål bildet av de to kvinnene som demonstrerer den minst smittefarlige hilsemetoden av dem alle, nemlig den med hånden mot hjertet.

Men så kom motreaksjonene. Klokken 18 på kvelden spurte Saqib Rehman på Ullevåls Facebook-post: «Hvorfor har dere valgt å slette dette bildet? Ble noen provosert?»

To timer senere kom svaret fra sykehuset: «Bildet, og i og for seg hele posten, fikk svært mange ufine kommentarer og ble fjernet i sin helhet. Vi synes det er en fin måte å hilse på, men det trigget åpenbart noe annet hos mange.»

Rehman svarte: «Synes ikke at dere bør la nett-trollene vinne. Blokker dem som kommenterer nedsettende!»»

«Knefallet for de ekstreme, nå fra Norges største sykehus, er vel å merke ikke så ulikt metoden til Norges statsminister de siste par årene. Men det livsviktige helserådet, om ikke å hilse med hendene, burde være for viktig til å bli en brikke i en norsk kulturkrig. Spesielt når flere mennesker her i landet står i fare for å dø av koronaviruset.»

Den norske naiviteten overfor viruset, og den manglende viljen til å stå imot presset fra ekstremister, står slik i kontrast til hvordan Europas fremste eksperter praktiserer det: På formiddagen 6. mars hadde for eksempel engelske The Daily Mail publiserte et bilde av hvordan Europa-kommissæren for helse, Stella Kyriakides, og Europa-kommissæren for krise, Janez Lenarcic, hilste på den tyske helseminister under et ekstraordinært EU-toppmøte for helseministre: De la begge sin høyre hånd over hjertet. Og godt er dét. For en slik hilsemetode kan nå hindre at korona-smitten sprer seg unødig.

Kronprins Haakons hilsemetode fra Bærum-moskeen i høst – med hånden mot hjertet – kan slik redde liv denne våren. Spesielt nå som Norge står overfor de mest dramatiske tiltakene siden andre verdenskrig.

Som kong Harald uttalte 12. mars:

«Landet vårt er i en alvorlig situasjon som rammer enkeltmennesker og hele samfunnet. Det er avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå å utsette oss selv eller andre for smitte.»

For enkelte synes det vel å merke viktigere å redde «norske hilsemetoder» enn å redde liv. Da handler det for andre – som for helsevesenet, byråkratiet og politikerne – om å stå opp for demokratiet, vitenskapen og samfunnsfellesskapet. Det handler om ikke å godta premissene til de som sprer hatprat.

For dette er ingen kulturkrig, men en viruskrig.»

STØTT SGOKI: Send ditt bidrag via Vipps-nr. 563108

SHARE THIS: