Terningkast 5: Dagbladet mfl. anmelder «Gå inn i din tid. Thomas Hylland Eriksen i samtale med Dag Herbjørnsrud»

«Til å bli klok av«: Slik lyder tittelen på Dagbladets anmeldelse (lørdag 02.11.2019) av Gå inn i din tid (Res Publica). Ingressen er: «Dag Herbjørnsrud og Thomas Hylland Eriksen diskuterer vår tid i ny bok.» Anmelder Marius Wulfsberg gir terningkast 5 (Se nedenfor for utdrag fra Ny Tids omtale).

NB! All info om boken Gå inn i din tid. Thomas Hylland Eriksen i samtale med Dag Herbjørnsrud (Res Publica, 2019) er nå på denne SGOKI-siden.

Utdrag fra Dagbladets anmeldelse

«Mandag ble Dag Herbjørnsruds bok «Gå inn i din tid» lansert på Kulturhuset i Oslo. I en fullsatt sal intervjuet han bokas hovedperson, Thomas Hylland Eriksen. Med tilbakeblikk og skarpe observasjoner fortalte han engasjert om sitt liv som anarkist og intellektuell. Da samtalen ble rundet av, tror jeg alle satt igjen med et inntrykk av at de kunne ha fortsatt i timevis. Om ikke forlagets redaktør hadde minnet om tiden. Inntrykket blir til fulle bekreftet under lesing av boka.»

«Den består av fem lange samtaler mellom idehistoriker Herbjørnsrud og antropolog Hylland Eriksen. Hver samtale skal ha vart omkring halvannen time og fyller 50 sider tekst.
Ingen av de to er skårne for tungebåndet. Tvert imot! Hylland Eriksen omtaler seg selv som manisk digresiv, og også Herbjørnsrud snakker på inn- og utpust. Når begge i tillegg er ytterst globalt orientert og har stor sans for sammenliknende studier, blir nødvendigvis temaene mange (….)

«Å lese «Gå inn i din tid» minner rett og slett om å ta del i en kafesamtale av den gode gamle sorten. Slike samtaler vi kunne ha i studentkantina eller på byens utesteder før vi alle ble fanger av sosiale medier. I tur og orden snakker de seg gjennom tiårene fra 1980 til i dag, før de i siste samtale skuer inn i fremtiden.

Når de kommer inn på temaer jeg selv har synspunkter på, får jeg lyst til å gripe inn, komme med en replikk eller et oppfølgingsspørsmål. Andre ganger blir jeg fascinert og grepet av dynamikken i ordskiftet.
Som når Hylland Eriksens betraktninger over smarttelefonen får Herbjørnsrud til å tenke på den franske filosofen René Descartes. Da kan plutselig mobilen forvandles til konglekjertelen, organet som ifølge filosofen forener sjel og legeme. Før alvoret griper inn i samtalen, og Hylland Eriksen må runde av. Han skal til sykehuset for å fortsette behandlingen av kreftsykdommen han fikk for noen år siden.

«Herbjørnsrud: Er det smarttelefonen som er blitt vår tids konglekjertel? Hylland Eriksen: Det var en god metafor. Smarttelefonen som vår tids konglekjertel, ja. Den som forbinder vår skrøpelige kropp med ånden, det virtuelle – som da er Netflix, Facebook, Instagram og så videre. Forresten: Jeg må nok videre nå, det er noen greier på kalenderen her som nekter å forsvinne i cyberspace.»»

Alle samtalene finner sted på plasser knyttet til tiåret som er oppe til diskusjon. Ved siden av samtalen om unge Hylland Eriksens tid i Gateavisa i 1980-årene, er den om 2010-tallet og 22. juli-terroren en av de skarpeste. Da sitter de på en kafe på Youngstorget med utsikt til Regjeringskvartalet. Når de diskuterer det kommende tiåret, befinner de seg på Furuset fordi drabantbyen med sin flerkulturelle befolkning skal være et bilde på framtidas Norge. Det er også der de tar opp vår tids mest presserende politiske spørsmål.

«Jeg tror ikke det neste tiåret, 2020-tallet, kommer til å handle om innvandrere og muslimer, men om Kina og klima», spår Hylland Eriksen med et bokstavrim. Snart utdypes påstanden med henvisninger til egne studier i Australia, filosofen Arne Johan Vetlesen og forfatteren av bestselgeren Silkeveien, Peter Frankopan. For å nevne noen av de mange navnene de er innom.

Om man ikke tåler såkalt name-dropping og detaljerte diskusjoner av forskere som Stein Rokkan og begrepet «uenighetsfelleskap», er det mye å hisse seg opp over i boka.

For oss andre er det bare å si: Takk for praten!»

HELE ANMELDELSEN ER NÅ PÅ NETT: «Til å bli klok av» (Dagbladet 4. desember 2019)

GRATIS utdrag fra boken: «Furuset er framtiden» (Agenda Magasin)

VIDEO fra boklansering: Opptak fra Kulturhuset 28/10-19 m/ Guro Sibeko (1t og 13 min)

PRESENTASJON av boken, m/ Hylland Eriksen og Herbjørnsrud: Lengre intervju i Uniforum, 24/10-19

Utdrag fra månedsavisen Ny Tids leder november 2019

«På vei inn i 20-tallet» er tittelen på lederen i månedsavisen Ny Tid for november 2019. Lederen er for det meste viet boken Gå inn i din tid, og teksten er signert ansvarlig redaktør Truls Lie.

Utdrag:

«Utgivelsen Gå inn i din tid (Res Publica) gir anledning til å se et par norske intellektuelle nærmere i kortene – nemlig Dag Herbjørnsruds mange samtaler med Thomas Hylland Eriksen. De har begge en fortid som redaktører bak seg, henholdsvis i Ny Tid og Samtiden.

Idehistoriker Herbjørnsrud og sosialantropolog Hylland Eriksen snakker seg gjennom hele 50 år – gjennom tiårene 80, 90, 00, 10, og utover 20-tallet. 80-tallet hadde blant annet Gateavisa og jappetiden, og tiåret endte med at de fleste partier fikk et miljøprogram. Ifølge Hylland Eriksen besto 80-tallets venstreside av aktive kosmopolitiske sosialister, mens i dag er offentligheten preget av den nasjonalistiske venstresiden – han betegner avisen Klassekampen som de «nasjonalkonservative».»

«En av bokens mange problemstillinger – miljø er også betydelig dekket – er også hvordan aggresjon og hat har økt med sosiale medier og avisene som følger på. Også hjulpet av hvordan mediene legger ut såkalte «raseri-åte», provokasjoner som skal skape «debatt». Mye av dette høres ut som gode beskrivelser, men, tenker man mindre enn før 1980?»

PAPIRAVISEN: Ny Tid, novemberutgaven 2019. Foto: Res Publica

Avslutningen på Ny Tids leder, nov 2019:

«Tilbake til Gå inn i din tid. Dag Herbjørnsruds stadige spørsmål om hva som har preget tiårene, svares med smarttelefonen, containerne for verdenshandelen, og identitetspolitikk. Men fremover for 2020-tallet er svaret klima og Kina. I 1980 hadde Europa og USA 50 prosent av verdens kjøpekraft, men i dag bare henholdsvis 16 og 15 prosent. Kina har nå 20 prosent! Vel, Europa er nå bare 10 prosent av verdens befolkning, ikke lenger rundt 30 som for et århundre siden. Kina er framtiden, og vi snakker da ikke bare om Huawei, 5G og mer kontroll og overvåkning.

Boken på 312 sider – der ordet anarkist faktisk er nevnt 61 ganger – konkluderer sin rikholdighet av interessante problemstillinger: Med automatisering, mediene, kunstig intelligens etc. – og om jeg kan legge til, muligens en tretthet over konsum og  underholdning – blir det kommende tiåret det eksistensielle. Eller også som Herbjørnsrud legger til, der han avslutter samtalen, ut fra at innsiktene fra «Thomas tvileren» stadig blir mer aktuelle – at 2020 blir et «tvilens tiår». Til det svarer Hylland Eriksen: «Kanskje – jeg blir litt i tvil.»»

  • Info fra forlaget om Gå inn i din tid. Thomas Hylland Eriksen i samtale med Dag Herbjørnsrud (2019).
SHARE THIS: