Antirasistisk Senter anbefaler ny definisjon av rasisme i Store norske leksikon

I teksten «Rasismedefinisjoner» tar redaktør Carima Tirillsdottir Heinesen i Antirasistisk.no opp den nye definisjonen av rasisme i Store norske leksikon. Nettleksikonet publiserte en helt ny rasismedefinisjon to uker etter at Dag Herbjørnsrud 05.12.18 publiserte en lengre artikkel (‘Rasisme’ er omdefinert i Store norske leksikon) med kritikk av endringene Aksel Braanen Sterri gjorde fra våren 2014.

I januar 2019 var leksikonbidragsyterne Torgeir Skorgen, Mikkel Berg-Nordlie og Ingunn Ikdahl ferdig med å utvide og forbedre rasismeartikkelen – en definisjon som baserer seg på den som var publisert mellom 2003 til 2014.

Utdrag fra artikkelen til Antirasistisk Senter, 06.08.2019:

«Diskusjonen om paragraf 185 har gitt ny aktualitet til en annen debatt om rasisme, nemlig debatten om det tradisjonsrike oppslagsverket Store Norske Leksikons artikkel om ideologien. Etter  det som utviklet seg til å bli en debatt om ideologiske definisjoner, kastet oppslagsverket Store Norske Leksikon inn håndkledet og endret sin definisjon av rasisme i januar i år:

– Den nye artikkelen er virkelig bra. Den er tydelig på at det ikke eksisterer distinkte menneskeraser, og at disse snarere er kulturelle oppfinnelser. Ideen om menneskeraser har heller ingen støtte i moderne biologi. Rasetenkningen er nemlig en vrangforestilling og pseudovitenskap. Vi har hatt slike forestillinger siden midten av 1700-tallet, så det er viktig å ta det på alvor, sier idéhistoriker og forfatter av boka Globalkunnskap, Dag Herbjørnsrud.

Han er en av pådriverne bak at Store Norske Leksikon nå har valgt å endre artikkelen sin om rasisme. Herbjørnsrud roser artikkelforfatterne for å sette rasisme inn i en større sammenheng:

– Den nye artikkelen er viktig fordi den også får frem at rasisme rammer både samer, muslimer, jøder, rom, romanifolk, og fargede- og den viser hvordan rasismen har endret form siden andre verdenskrig. Både skoleelever og folk flest kan slik få vite hvordan både Benjamin Hermansen-drapet, 22. juli terroren, og dagens Eurabia-konspirasjoner mot muslimer har sitt utgangspunkt i rasistisk tenkning, sier Herbjørnsrud.»

Utdrag fra tekst hos Antirasistisk.no

Mer info:

Herbjørnsruds tekst 05.12.2018
SHARE THIS: