Fremveksten av begrepet fremmedkulturell: «Dunsten av den norske tidsånde – og 1990-tallets nytale» (Samtiden, 1998)

Hvordan kom ordene «fjernkulturell» og «fjernkulturell» inn i det norske språk? Svaret kan du få ved å lese Samtiden nr. 5-6, 1998. Tidsskriftet publiserte høsten 1998 Dag Herbjørnsruds lengre artikkel «Dunsten av den norske tidsånde – og 1990-tallets nytale» (se hele nedenfor)

IngressenSamtiden-artikkelen lyder:

«Lavmælt og ubemerket har en ny talemåte krøpet inn i det norske hverdagsspråket de siste fem årene. Tidligere ble den ansett som fremmedkulturell, nå er nytalen forvandlet fra å være et hår i suppen til å bli selve krydderet.»

Hovedteksten starter med et sitat fra George Orwells roman 1984, før den går over til å beskrive hvordan «fremmedkulturell» ble tatt i bruk av høyreekstreme grupper på slutten av 1980-tallet. Mens den «mykere» varianten «fjernkulturell» ble lansert av Oslo kommune på begynnelsen av 1990-tallet.

Sosialantropolog Marianne Gullestad viser i boken Det norske sett med nye øyne (2002) til Herbjørnsruds Samtiden-artikkel (jf bilde)

Nedenfor er Samtiden-artikkelen som JPG-filer:

Samtiden, nr. 5-6, 1998

Kontakt: Idéhistoriker Dag Herbjørnsrud, grunnlegger av SGOKI, dag@sgoki.org

SHARE THIS: