Vil gjenopplive Næss

Morgenbladet 04.09.2015

På kanten-intervju

AV ELLEN SOFIE LAURITZEN

«Idéhistoriker Dag Herbjørnsrud starter Senter for global og komparativ idéhistorie.

I kronikken «Det Breivik ikke får lære» (Aftenposten 28. august) skriver du om det du kaller «et stadig mer eurosentrert pensum» ved Universitetet i Oslo. Du hevder blant annet at fagene statsvitenskap, sosiologi og allmenn litteraturvitenskap nesten utelukkende tar for seg vestlig tenkning og ideer. For mye handler om Europa og dets kulturelle uavhengighet, hevder du.

– Jeg ønsket å påpeke et globalt og faglig forbedringspotensial i pensum. Det er blitt for snevert, vi løfter ikke blikket slik man gjorde da Arne Næss‘ filosofihistorie var ex.phil-pensum. En god del av pensum på humaniora og i samfunnsvitenskap er blitt mindre utadvendt enn på barneskolen. Instituttene bør benytte seg av oppdaterte bøker, ikke presentere en nasjonal lesning av klassikere som eneste eviggyldige sannhet.

xxxx

Mer: http://morgenbladet.no/2015/09/vil-gjenopplive-naess

 

 

 

 

SHARE THIS: