Stikkordarkiv: Anton Wilhelm Amo

Philosopher Anton Wilhelm Amo from Ghana: Conference in Halle, Germany

Oct. 29-31, 2018: International conference on the Ghana-born philosopher Anton Wilhelm Amo (c. 1703-1758) at the Martin Luther University in Halle, Germany.

Anton Wilhelm Amo (Afer) was born in today’s Ghana. He grew up in today’s Germany, and he taught philosophy at the universities of Halle, Wittenberg, and Jena in the 1730s. Amo wrote books in Latin. More in Dag Herbjørnsrud’s Aeon essay on Amo and the Ethiopian philosopher Zera Yacob, 1599-1692 (Program below).

TWO PHILOSOPHERS: Anton Wilhelm Amo (b 1703) and Immanuel Kant (b 1724). Ill.: Sandro Capo Chichi/Nofipedia

PROGRAM OCT 29-31, 2018

Anton Wilhelm Amo: an African philosopher in Early Modern Europe

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 29-31 October 2018

OFFICIAL WEBSITE OF THE CONFERENCE

(Program at PhilEvents – by PhilPapers/London Univ).

Organizers: Dwight Lewis (Emory University & University of South Florida) and Falk Wunderlich (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) Locations:

VENUES: Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung (IZEA, Franckeplatz 1, Haus 54, Halle, Germany) (Monday and Tuesday).

Martin-Luther-Universität, Ludwig-Wucherer-Straße 2 (Steintor-Campus), Halle, Hörsaal IV (Wednesday).

Monday, 29 October 2018

Venue: IZEA, Franckeplatz 1, Haus 54

17:45-18:15 Welcome and introduction

18:15-19:45 Paulin J. Hountondji (Professor Emeritus, National Universities of Benin; President of the National Council on Education in Benin) How African is Anton Wilhelm Amo?

Tuesday, 30 October 2018

Venue: IZEA, Franckeplatz 1, Haus 54

09:00-10:00 Jacob Mabe (Berlin) Die philosophischen Prinzipien der Geschichtsschreibung nach Anton Wilhelm Amo

10:00-11:00 Dag Herbjørnsrud (Center for Global and Comparative History of Ideas, Oslo) The Philosophy of Africa and the European Response: Reconstructing a Global and Comparative Perspective

Break

11:30-12:30 Dwight Lewis (Emory University & University of South Florida) From Lost to Found: Amo’s De Iure Maurorum in Europa

Lunch Break

14.00-15:00 Sonja Brentjes (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin) / Rana Brentjes (Goldsmiths, University of London) Anti-colonialism and humanism: Burchard Brentjes and Anton Wilhelm Amo

15:00-16:00 Monika Firla (AfriTüDe Geschichtswerkstatt, Stuttgart) A.W. Amo als Praktischer Philosoph in Deutschland und Axim Break

16:30-17:30 Andreij Krause (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) Anton Wilhelm Amo und die traditionelle Logik – Sätze, Schlüsse und Argumentationen

17:30-18:30 Stephen Menn (Humboldt-Universität Berlin) Amo’s theory of intentions and the problem of mind-body causality

Wednesday, 31 October 2018

Venue: Ludwig-Wucherer-Straße 2 (Steintor-Campus), Hörsaal IV

09:00-10:00 Justin E.H. Smith (University of Paris 7 – Denis Diderot) Amo’s Apatheia: A Critical Examination of His Sources

10:00-11:00 Falk Wunderlich (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) Amo and the theory of physical influx

Break

11:30-12:30 Corey W. Dyck (Western University, Canada) Amo and the Neglected Path of Wolffianism

12:30-13:30 Paola Rumore (Università degli Studi di Torino) Amo’s philosophical contexts in Halle and Wittenberg

Pictures from the conference:

Steintor-Campus, Oct 31, 2018. Participants, from the left: Falk Wunderlich, Justin EH Smith, Paulin J. Hountondji, Dag Herbjørnsrud, Dwight Lewis, Corey W. Dyck, Paula Rumore, Stephen Menn.
Interdiscziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung (IZEA), Halle, Oct 30, 2018: Dag Herbjørnsrud on African philosophy and the European response. Pictures of the African/Egyptian saint St. Maurice, incl. from Moritzkirche in Halle. At the left side of the picture: Stephen Menn and Falk Wunderlich.

SHARE THIS:

Filosofene Zera Yacob og Anton Wilhelm Amo gir rekordbesøk

Dag Herbjørnsruds essay «The African Enlightenment» gir rekordhøye besøkstall hos det verdensledende idénettstedet Aeon. Etter publisering 13. desember ble teksten i løpet av kort tid nettstedets mest delte så langt i desember, med 10.000 delinger på Facebook. Enda høyere tall gir portugisisk oversettelse i Brasil.

Teksten omhandler de to lite kjente rasjonalitetsfilosofene Zera Yacob (1599-1692), fra Etiopia, og Anton Wilhelm Amo (1703-1755).

I teksten kommer det frem hvordan Yacob argumenterer for at kvinne og mann er likestilte, noe han også levde opp til i praksis. Hans hovedverk er Hatäta (Undersøkelsen, PDF-link) fra 1667.

Amo ble født i dagens Ghana, der han også døde, men han virket som filosofilærer i tyske Wittenberg, Halle og Jena på 1730- og 1740-tallet.

Essayet viser hvordan både Yacob og Amo har en mer likestilt, agnostisk og antirasistisk filosofi enn eksempelvis Locke, Hume og Kant.

Brasils største avis, Folha de S. Paulo, har syndikert og oversatt (Clara Allain) essayet til portugisk, med ill. av Fabio Zimbres: «Os africanos que propuseram ideias iluministas antes de Locke e Kant» (24.12.17). Den har gitt 12.000 delinger på sosiale medier.

SHARE THIS: