Pangaia i dag

Oppsplittingen av Pangaia. Kilde: wikipediacommons.

Pangaia (av gresk for «all jord», latin: Pangaea, sanskrit: Sakalaloka सकललोक) er navnet som i dag gis det  omforente verdenskontinentet som samlet jorden for ca. 200-300 millioner år siden, i paleozoikum-/mesozoikum-æraen.

Pangaia-begrepet ble lansert av platedriftteoretiker Alfred Wegener i boka Die Entstehung der Kontinente und Ozeane (1920).

Verdenshavet rundt Pangaia kalles Panthalassa (sanskrit: Samsararnava).

For 200 millioner år siden, i dinosaur- og Jura-tiden,  begynte oppsplittingen av dette verdenskontinentet, Pangaia. Dagens Afrika, Amerika, Eurasia og Australia begynte å ta form som egne kontinenter, slik vi kjenner dem i dag og som vist med animasjonen ovenfor.

Etter Den kalde krigens slutt, rundt år 1990, ble det lansert teorier om kommende sivilisasjonssammenstøt. Folk på de ulike kontinenter skal være på kulturell kollisjonskurs med hverandre. Dette nettstedet vil med et idéhistorisk perspektiv være med på å bringe fram mindre kjente sider ved vår globale felleskultur.

Finnes det et kulturelt Pangaia?

SHARE THIS:

Org.nr: 915294154 (samvirkeforetak). Center for Global and Comparative History of Ideas