Eurosentrisk? Fagkritisk dag på UiO, idéhistorie

Fagkritisk dag: Er idéhistorie eurosentrisk?

Universitetet i Oslo, HF-fakultetet, idéhistorie

Tid: 3. mars 2017, kl. 12.00-14.00

Sted: Georg Morgenstiernes hus, seminarrom 203

«Hei studenter, lærere og interesserte: Velkommen til fagkritisk dag på idéhistorie 2017!

Fagutvalget for idéhistorie inviterer i samarbeid med studenttidsskriftet MOLO til debatt fredag 3. mars. Fagkritisk dag er et arrangement hvor hensikten er å få et nytt og bredere perspektiv på faget sitt, gjennom å fremme en form for kritikk mot de rådene forholdene. I år har vi bestemt oss for å se på den svært så aktuelle problemstillingen, er idéhistorie for eurosentrisk? Gir det idéhistoriske perspektivet et feilbalansert bilde av historien, hvor studenter blir utdannet til å tro at den intellektuelle og vitenskapelige utviklingen ikke fant sted utenfor Europa og senere Amerika? Eller er det globalperspektivet bare en idealistisk tanke som ikke har røtter i den akademiske verden?
Vi har invitert idéhistoriker Dag Herbjørnsrud for å snakke om sitt syn på idéhistorie som eurosentrisk. Han gav i 2016 ut boken Globalkunnskap hvor han angriper myten om Europa sin særstilling i historien. Han er initiativtaker for Senter for global og komparativ idéhistorie, og er i disse dager aktuell med teksten Global History of Ideas som er blitt lagt ut på Journal of History of Ideas. Herbjørnsrud har også 10 år bak seg hos Aftenposten hvor han har fungert som kommentator, og har vært redaktør for tidsskriftet Ny Tid.
Vi har også invitert professor ved idéhistorie Ellen Krefting og universitetslektor ved idéhistorie Thor Inge Rørvik for å svare på kritikken fra Herbjørnsrud.»

 

Arrangementside her.

 

SHARE THIS:

Call for a global history of ideas

«Global History of Ideas: A Sea for Fish on Dry Land»: That’s the
title of Dag Herbjørnsrud’s new text at the blog of the Journal of the History of Ideas, published on February 15, 2017.

Intro: «A remarkable example of how ideas migrate across so-called cultural borders and change minds in unknown ways happened in the German city of Bremen on October 8, 1930. There, Martin Heidegger gave a speech based upon his masterwork Being and Time (1927). Afterwards, he and several of Bremen’s citizens gathered at the home of a wholesaler. During the evening, Heidegger suddenly turned to his host and asked, “Mister Kellner, would you please bring me the Parables of Zhuangzi? I would like to read some passages from it.”

«Global History of Ideas»: How Heidegger can be understood via Zhuangzi
SHARE THIS:

Fake history, fake views: 15. februar kl. 17.30

Sted: Eldorado bokhandel, Torggt. 9A, Oslo

Tid: Onsdag 15. februar, kl. 17.30-19.30.

Arrangør: Minotenk, Minoritetspolitisk tenketank.

Påmelding mulig via Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/1643448772623801/?active_tab=about

«Man sier at seierherrene skriver historien. Det er den historien vi lærer om på skolen og universitetet, og det er den historien som former vår forståelse av oss selv, vår fortid og vår fremtid. Men det betyr også at det finnes en alternativ historiefortelling. En som inkluderer perspektiver som tidligere har blitt oversett, eller som nøster opp tråder og setter ting i nye sammenhenger.

I boken Globalkunnskap. Renessanse for en ny opplysningstid (2016) forteller idéhistoriker Dag Herbjørnsrud en historie som er mer inkluderende enn den vi vanligvis presenteres, og 15. februar kan du møte ham på Eldorado bokhandel hvor han vil gi deg en mer spennende og nyansert fremstilling av hvem «vi» egentlig er. Som han skriver: Jeg mener «fake history» er verre enn «fake news», for de skaper mer langvarige «fake views».

Gratis. Åpent for alle.»

Utrop: Fake history.

Morgenbladet: Fake history, fake news. Idéhistoriker Dag Herbjørnsrud med mer nyansert fremstilling av hvem «vi» egentlig er.

SHARE THIS:

Verden i Bergen 18. februar

Sakprosafestivalen Verden i Bergen, lørdag 18. februar 2017

«Flere av Norges mest spennende og prisbelønte sakprosaforfattere kommer til Bergen denne dagen: Cecilie Hellestveit, Bergsveinn BirgissonBjørn Berge, Øystein Bogen, Ingrid Brekke, Simen Ekern, Dag Herbjørnsrud, Gunnhild ØyehaugÅsne Seierstad og Elisabeth Aasen

Hele festivalen gratis og åpen for alle. Se programmet her.

«Verden på lørdag»

Litteraturhuset i Bergen, Olav H. Hauge-scenen. 18.02.,  kl. 15-16.

«NRK-veteran Tomm Kristiansen intervjuer fire forfattere med nye bøker om verden. Vi skal få høre om en baby som kom i en kurv til DDR og senere ble Europas mektigste politiske leder, om Putin og Russlands hamskifte, om den største krigen i vår samtid – og vi skal få avlivet noen myter om vår plass i verden.»

Med Ingrid Brekke, Cecilie Hellestveit, Øystein Bogen og Dag Herbjørnsrud.

 

 

 

 

SHARE THIS:

2016: Det nye verdenskartet

Kronikk i Dagbladet 7. desember 2016:

Vestens død, Europas syke menn

Revolusjonsåret 2016 starter en ny epoke. Velkommen til de sosiale mediers verdensorden.

Ingen kunne spå hva 2016 skulle overraske oss med: Vulkanøya Island slo fotballens hjemland, England, ut av EM. USA-skeptiske Svenska Akademien ga Nobelprisen til en amerikaner – men da til radikale Bob Dylan framfor et halvt dusin av verdens fremste romanforfattere blant hans landsmenn.

Og på årets tilnærmet lyseste dag, St. Hansaften, sa britene ja til å melde seg ut av EU. For første gang siden opprettelsen av Kull- og stålfellesskapet i 1951 krymper Europas union. Søndag sa Italias velgere nei til reformene fra statsminister Matteo Renzi, som så gikk av. Veien ligger nå åpen for utmelding fra eurosonen og økt makt til populistiske Lega Nord [..] Resten her.

SHARE THIS:

En bredere idéhistorie

Intervju i Salongen, nettidsskrift for filosofi og idéhistorie, 01.10.2015. Utdrag:

Mot en bredere idéhistorie

AKTUELT: Senter for global og komparativ idéhistorie er i den spede oppstartsfasen…. Målet? Å berge siste rest av humaniora, bryte ned forestilte kulturfellesskap og danne grunnlaget for en ny opplysningstid.

Frida Skatvik i samtale med Dag Herbjørnsrud

På hvilken måte vil Senter for global og komparativ idéhistorie (SGOKI) bidra til en opplyst offentlighet?

– Store deler av humaniora-pensum hegner om en felleseuropeisk identitet, noe jeg mener det finnes liten dekning for. SGOKI er ment som et supplement til den mytologiske nasjonalismen og den metodologiske eurosentrismen, som har fått gjennomslag i akademia de siste tiårene. Hensikten er å tilgjengeliggjøre kunnskap man hadde før, men som i dag er gått tapt.

Det er mange referanser til Arne Næss på nettsiden, og du samarbeider tett med hans sønn, Ragnar Næss. Hvorfor er det så viktig å gjenintrodusere Næss?

– Hadde alle studenter blitt presentert for Næss’ Filosofihistorie (1953), som før var exphil-pensum, ville det ikke vært så problematisk at fag som sosiologi og statsvitenskap har tendensiøse tekster på pensum. På sosiologi blir studentene servert problematiske påstander om jøder i Max Webers Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd (1905), og verken på statsvitenskap eller filosofi får man vite noe om Aristoteles hyllest til demokratiet i Nord-Afrika.

– Problemet er at hvis studentene ikke presenteres for et balansert kildegrunnlag, vil det alltid være enkelte folk som tipper over. Både Eurabia-ideologer og salafister kan få sitt verdensbilde bekreftet.

Hva med idéhistorie?

– At masterprogrammet i idéhistorie nedlegges til fordel for «Europeisk kultur» er også et symptom på europafokuset i vår tid. Bak tekstene som velges ut ligger en politisk forståelse av Europa som én enhet. I virkeligheten finnes det lite belegg for å snakke om et finsk og portugisisk kulturfellesskap. Europa er som verden for øvrig: mangfoldig.

(….)

«Global idéhistorie» må lyde godt hos Fritt Ord, som i rapporten Hva skal vi med humaniora? argumenterer for at «humaniora bør gjøre brytningene mellom det nasjonale og internasjonale/globale til emne og undersøke hvordan forhandlingene med det globale gis betydning innenfor en nasjonal ramme

– Jeg håper på støtte fra Fritt Ord og andre institusjoner, men min erfaring er at pengene går til europaforskning og prosjekter som bygger opp under nasjonalistiske perspektiver.

(….)

 

 

 

SHARE THIS:

Vil gjenopplive Næss

Morgenbladet 04.09.2015

På kanten-intervju

AV ELLEN SOFIE LAURITZEN

«Idéhistoriker Dag Herbjørnsrud starter Senter for global og komparativ idéhistorie.

I kronikken «Det Breivik ikke får lære» (Aftenposten 28. august) skriver du om det du kaller «et stadig mer eurosentrert pensum» ved Universitetet i Oslo. Du hevder blant annet at fagene statsvitenskap, sosiologi og allmenn litteraturvitenskap nesten utelukkende tar for seg vestlig tenkning og ideer. For mye handler om Europa og dets kulturelle uavhengighet, hevder du.

– Jeg ønsket å påpeke et globalt og faglig forbedringspotensial i pensum. Det er blitt for snevert, vi løfter ikke blikket slik man gjorde da Arne Næss‘ filosofihistorie var ex.phil-pensum. En god del av pensum på humaniora og i samfunnsvitenskap er blitt mindre utadvendt enn på barneskolen. Instituttene bør benytte seg av oppdaterte bøker, ikke presentere en nasjonal lesning av klassikere som eneste eviggyldige sannhet.

xxxx

Mer: http://morgenbladet.no/2015/09/vil-gjenopplive-naess

 

 

 

 

SHARE THIS:

Org.nr: 915294154 (samvirkeforetak). Center for Global and Comparative History of Ideas