Faghjelp

Trenger du hjelp til å finne flere internasjonale, grenseoverskridende og nyskapende kilder til rapporter, oppgaver eller presentasjoner?

Senter for global og komparativ idéhistorie (SGOKI) tilbyr bl.a. studenter, bedrifter og offentlige institusjoner faglig hjelp for å finne og presentere flere globalkomparative perspektiver.

«Tenkeren», «Le Penseur» (1904), av Auguste Rodin.

Fagområder som dekkes er hovedsakelig humaniora, samfunnsvitenskapelige fag og naturvitenskapelig historie. Metoden og presentasjonsformen bygger bl.a. videre på verkene Filosofiens historie (1953) av Arne Næss,  A Comparative History of Ideas av Hajime Nakamura (1975) og Glimpses of World History (1935) av Jawaharlal Nehru. Dette er verk som betoner både grenseoverskridende kulturutveksling, komparasjon (sammenligning) og mangfold innad i de ulike kulturkretsene eller språkområdene. Metoden og perspektivene er ytterligere utdypet i Herbjørnsruds bok «Globalkunnskap» (Scandinavian Academic Press, 2016) og på Journal of the History of Ideas-bloggen (engelsk).

SGOKI benytter ulike fagfolk i inn- og utland. Det gis utfyllende kildelister og sitatbelegg iht gjeldende akademiske standarder.

Studenter og elever: Gratis.

Bedrifter, offentlige institusjoner m.m.: Timepris/etter avtale.

Kontakt: kontakt@sgoki.org

Ansvarlig: Dag Herbjørnsrud, cand.philol., dag@sgoki.org, +47 916 95 196.

[wd_contact_form id=»3″]

 

SHARE THIS:

Org.nr: 915294154 (samvirkeforetak). Center for Global and Comparative History of Ideas