* Om SGOKI *

Senter for global og komparativ idéhistorie (SGOKI) har som mål å formidle kunnskap om grenseoverskridende (globale) forhold på en sammenlignende (komparativ) måte. Et utvalg av perspektivene vil i første omgang bli presentert kortfattet på disse nettsidene, med linker til mer informasjon.

Generell kontakt: kontakt@sgoki.org

Følg oss på Twitter: @SGOKIdehistorie

ANSVARLIG
Foto: Sebastian Dahl

Dag Herbjørnsrud

Bakgrunn: Idéhistoriker (cand. philol.), hovedoppgave om den senere Robert Nozick og nyere filosofisk pragmatisme. Skriver for Aeon, Dagbladet m.m.

Forfatter av Blanke løgner, skitne sannheter (2002, pocket 2005, ebok), Frykten for Amerika. En europeisk historie (2003, pocket 2008)Norge – et lite stykke verdenshistorie (2005, pocket, ebok), bidragsyter i Global Perspectives on the United States (Berkshire, 2007) og forfatter av Globalkunnskap. Renessanse for en ny opplysningstid (Scandinavian Academic Press, 2016. 2. utgave: Oktober 2018). Tidligere bl.a. Aftenposten-journalist, Ny Tid-redaktør, Al-Jazeera-kommentator og redaktør av informasjonsbladet ved Senter for Høyere Studier. (Link til gratis Wiki-bilde)

Kontakt: dag@sgoki.org Tlf: + 47 916 95 196

Formålet til Senter for global og komparativ idéhistorie (SGOKI):

«Samvirkeforetaket SGOKI skal med et idéhistorisk perspektiv drive forskning, formidling og utadrettet virksomhet angående globale og komparative forbindelser i fortid, nåtid og potensiell framtid.

Foretaket har til hensikt å fremme økt kunnskap i befolkningen og bidra til den offentlige debatt….

Foretaket har som mål å knytte bånd på tvers av ulike statsgrenser, språkgrupper, kulturinndelinger eller andre forestilte fellesskap.»

(Fra vedtektene, 06.04.2015)

LOGO: Inkludert i SGOKIs logo er en gjengivelse av Pangaia-kontinentet, slik det er antatt at det så ut for omtrent 200 millioner år siden.

[wd_contact_form id=»3″]

SHARE THIS: