Murasaki & romanen

Murasaki Shikibu (973-ca. 1025) er forfatter av blant annet den monumentale romanen Genjis fortelling (Genji monogatari) (ca. 1021).

Murasaki (et forfatternavn) ble rundt år 1005 invitert av keiserinne Shōshi til hoffet i Heian (dagens Kyoto). I likhet med en lang rekke av samtidens kvinner i Japan skrev hun både poesi og lengre tekster The Tale of Genji-covermed skjønnlitteratur, noe hoffet verdsatte.

Murasaki var i sin samtid, og er i dag, først og fremst kjent for Genjis fortelling. Dette er en roman på 54 kapitler og på over 1100 sider – som det tok over et tiår å skrive ferdig. Hennes roman ble skrevet ganske nøyaktig 500 år før Cervantes’ Don Quijote (1605/1611).

Murasaki var utdannet i kinesisk, datidens «lærde» språk i Japan. Men Genjis fortelling er skrevet på kana – den nye japanske skrivemåten som utviklet seg rundt 1000-tallet. Murasakis verk er slik både en av de første, beste og mest berømte tekster publisert på japansk.

Genjis fortelling inneholder både dialoger, karakterutvikling og andre såkalte moderne trekk. Flere av dagens lesere sammenligner Murasakis litterære grep med Jane Austens. Her er et utdrag (altså fra Murasakis The Tale of Genji), i engelsk oversettelse ved Royall Tyler (Penguin 2001):

«No, despite the passing months he could not forget how someone he still loved had gone like dew from a twilight beauty, and those proud, fastidious ladies who always withheld themselves from him were so demanding that he yearned particularly for the one who had touched his heart by yielding to him utterly.» (s.113)

Dawn seemed to have come to last. He raised the shutters himself and looked out over the snow-covered garden. No footprint broke the vast, empty, and chillingly lonely expanse. ‘Look at how beautiful the sky is now!’, he said, feeling that a prompt departure would be too cruel, and he added with some rancor, ‘The distance you keep between us is very painful.» (s. 124)

Japans klassiske, mannlige poet Fujiwara no Shunzei (1114-1204) erklærte på slutten av 1100-tallet at «Genjis fortelling» er uunnværlig for enhver som ville lære seg å skrive og dikte.

Dag Herbjørnsrud, idéhistoriker, dag@sgoki.org

LES MER:

Murasaki med fem mannlige poeter
Forfatter Murasaki Shikibu i samtale med fem mannlige poeter ved Hainan-hoffet. Tresnitt av Kitagawa Utamaro (1753-1806), illustrert ca 1795.

 

SHARE THIS: