Norske jøder rammes av antisemittisk lov fra 1929

«I juni er det 90 år siden Stortingets skandaløse vedtak mot jødisk slaktemetode. Skal vi bekjempe antisemittisme, må vi begynne med bjelken i vårt eget øye.» Slik lyder ingressen i idéhistoriker Dag Herbjørnsruds Vårt Land-kronikk 6. mars.

12. juni 2019 er det 90 år siden Stortinget, anført av Bondepartiet, overprøvde veterinærene: Politikerne vedtok å forby jødisk slaktemetode, kosher. Dag Herbjørnsrud er initativtager til Senter for global og komparativ idéhistorie (SGOKI).

I Vårt Land-kronikken «Opphev forbudet mot kosherslakt» (06.03.2019) skriver Herbjørnsrud:

«12. juni 1929 vedtok Stortinget å forby kosherslakt. Etter lang debatt ble norske politikere da de første i verden som forbød den jødiske metoden for å avlive dyr.

Kosherslakt (shehita) går ut på å få blodet ut av dyret fortest mulig med minst mulig smerte, og det er viktig at dyret har levd et godt liv. Dyrevelferd og human avliving står nemlig sentralt i denne tre tusen år gamle jødiske tradisjonen.

Men slikt brydde ikke stortingspolitikerne seg om. Vedtaket i 1929 var klart antisemittisk, kommer det frem i en doktorgradsavhandling av Andreas Snildal. Derfor ble det nedlagt forbud mot slakt uten forutgående bedøvelse. Slik ble kun den jødiske minoriteten rammet.

Den antisemittiske retorikken preget både mediedebatten og det opphissede politiske ordskiftet. Bondepartiets Jens Hundseid, statsminister 1932–33 og NS-medlem fra 1940, formulerte det slik fra Stortingets talerstol:

«Vi har ikke invitert jødene hit til landet, og vi har ingen forpliktelse til å skaffe jødene dyr til sine religiøse orgier.»»

«Norge fikk 17. mai 1814 den eneste grunnloven i verden som forbød jøder adgang. Og i 1929 ble Norge først i verden til å totalforby kosherslakt. Slikt inspirerer.

Det norske forbudet mot jødisk dyreavliving ble kopiert noen uker etter at Hitler kom til makten: 21. april 1933 innførte nazi-Tyskland kosherforbud. Også Hitler-regimet viste til «dyrevelferd». Men alle visste at det var viktigere å ramme jøder enn å redde dyr.

Så sent som 13. mai 2014, rett før Grunnlovens 200-årsjubileum, avsto Stortinget fra å oppheve forbudet som del av arbeidet med å «styrke menneskerettighetene i Grunnloven». OSSE hadde da bedt Norge avslutte kosherslaktforbudet, som Norge og en håndfull andre land i verden nå er alene om å ha.

I 2009 tillot Europaparlamentet halal- og kosherslakt i EU og EØS-området ved å åpne opp for unntak fra bedøving for religiøs avlivning av dyr. Et forbud strider også mot den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 9 om religionsfrihet når det gjelder «praksis og etterlevelse».

Paradoksalt nok har Norge siden 1929 samtidig tillatt en lite dyrevennlig slakt av sel og hval. Man har altså godkjent bruk av hakapik på selunger, samtidig som man gjør det ulovlig for profesjonelle på et slakteri å avlive kyllinger så humant som mulig på jødisk vis. Ny forskning har vist at selungene ofte led da de ble drept uten bedøving frem til 2017. Det gis også dispensasjon fra lovverket slik at man kan avlive reinsdyr på tradisjonelt vis. Heller ikke viltjegere omfattes av loven.

Men akkurat jødene nektes dispensasjon. Altså blir det kun norske jøder som i praksis rammes av dagens «Forskrift om avliving av dyr».»

«Det rasistiske 1929-vedtaket mot jødenes humanistiske dyrebehandlingsmetode bør oppheves snarest. 90-årsmarkeringen 12. juni er en naturlig anledning for modige politikere til å løfte saken frem fra glemselen.

Venstre har en stolt arv å ivareta. Mens det nye regjeringspartiet KrF nå har en gyllen mulighet til å vise at det respekterer både Det gamle testamente og retten til fri religionsutøvelse i Norge.»

LES MER OM JØDENE SOM MINORITET I NORGE: Dagbladets «Ideer»-tekst 9. januar 2019 om bøkene til Marte Michelet og Simon Stranger m.m.: «Legg en snublestein rundt Wergeland-statuen«

SHARE THIS: