Europa brenner – fremveksten av det autoritære demokrati

«Europa brenner«, er tittelen på Dag Herbjørnsruds «Analyse» i Dagbladet lørdag 6. oktober 2018. Intro: «Både KrF og EU står nå overfor et avgjørende valg. Europas liberale demokrati kan være i ferd med å dø.» Utdrag:

«En advarsel fra Europa: Det verste er foran oss. Slik lyder tittelen på Pulitzer-prisvinner Anne Applebaums siste essay i oktobernummeret av det amerikanske tidsskriftet «The Atlantic».
Hun skildrer de siste års utvikling i Øst- Europa: Fra den liberale framtidsoptimismen ved årtusenskiftet til den autoritære vendingen i land etter land.

Ungarn styres nå av autoritære Viktor Orban med støtte fra mer eller mindre åpenlyse fascister. Orban driver en propagandakampanje med antisemittiske overtoner mot jødiske George Soros, som har gitt milliarder for å bygge opp østeuropeiske demokratier etter Berlinmurens fall.
FØRST VAR fienden flyktninger og muslimer, nå er fienden også kjønnsstudier ved universitetene (…)

I høst står kampen om EU. Stephen Bannon, som nå er ute av Det hvite hus, lanserte i sommer «Bevegelsen», «The Movement». Målet er å vinne flest mulig av de 705 plassene i Europaparlamentet under valget 23. til 26. mai.

MÅLET ER ikke å nedlegge EU, men å erobre makten innenfra. Bannon kan fort lykkes. Valg til Europaparlamentet tas sjelden på alvor. Populistiske og ekstreme bevegelser kan lett vinne fram. (…)

Utfordringen er ikke de ekstreme, men hvordan de etablerte forholder seg til de autoritære krefter, som kommer i stadig nye forkledninger.
VI SER DETTE i Danmark: Der vedtok parlamentet først at staten skal ta smykker fra kvinnelige flyktninger ved grensen – bare ideen vitner om en ganske ekstrem virkelighetsforståelse.
Så vedtok danskene at det ikke skal bo mer enn femti prosent «ikke-vestlige» i boligområdene. Og nå har de fått gjennom en egen «ghetto-lov», der de som bor i feil områder (i praksis muslimer/mørkhudede) skal få dobbelt straff i forhold til andre. Den danske staten tar så, i minst 25 timer i uka, kontroll over oppdragelsen av «gettobarna» fra de er 1 år gamle.

THE NEW YORK TIMES skildrer utviklingen i Danmark som noe av det verste i Europa. I Skandinavia reagerer ikke majoriteten. De synes å tro at angrepene bare gjelder «de andre», minoriteten, og at det ikke angår det liberale demokratiets prinsipper.  (…)

ELLER FOR Å omskrive diktet til den lutherske presten Martin Niemöller, som overlevde Dachau: «Først tok de muslimene, men jeg brydde meg ikke, for jeg var ikke muslim. Så tok de feministene, men jeg brydde meg ikke, for jeg var ikke feminist. Til slutt tok de meg. Men da var det ingen igjen til å bry seg (…)

Mye har skjedd siden Arnulf Øverland skrev diktet «Du må ikke sove!». Han avsluttet slik: «Jeg tenkte: Nu er det noget som hender. Vår tid er forbi – Europa brenner!».

VI MÅ PASSE oss for pessimisme i 2018. Men fortsetter det som nå, kan dette gå ille. Likevel: Håpet ligger i at flere ser faresignalene. For noe hender. Vår tid er nå – Europa brenner!»

LES RESTEN I DAGBLADET PLUSS

SHARE THIS: