Fake history, fake views: 15. februar kl. 17.30

Sted: Eldorado bokhandel, Torggt. 9A, Oslo

Tid: Onsdag 15. februar, kl. 17.30-19.30.

Arrangør: Minotenk, Minoritetspolitisk tenketank.

Påmelding mulig via Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/1643448772623801/?active_tab=about

«Man sier at seierherrene skriver historien. Det er den historien vi lærer om på skolen og universitetet, og det er den historien som former vår forståelse av oss selv, vår fortid og vår fremtid. Men det betyr også at det finnes en alternativ historiefortelling. En som inkluderer perspektiver som tidligere har blitt oversett, eller som nøster opp tråder og setter ting i nye sammenhenger.

I boken Globalkunnskap. Renessanse for en ny opplysningstid (2016) forteller idéhistoriker Dag Herbjørnsrud en historie som er mer inkluderende enn den vi vanligvis presenteres, og 15. februar kan du møte ham på Eldorado bokhandel hvor han vil gi deg en mer spennende og nyansert fremstilling av hvem «vi» egentlig er. Som han skriver: Jeg mener «fake history» er verre enn «fake news», for de skaper mer langvarige «fake views».

Gratis. Åpent for alle.»

Utrop: Fake history.

Morgenbladet: Fake history, fake news. Idéhistoriker Dag Herbjørnsrud med mer nyansert fremstilling av hvem «vi» egentlig er.

SHARE THIS: